Branschorganisationer

Det finns även ett stort antal certifieringar och branschorganisationer i byggsektorn som intygar att företaget, help eller i vissa fall en person, order har rätt kunskap för att utföra arbeten inom det området. Detta är en viktig kvalitetstämpel för er konsumenter när ni väljer leverantörer.

sbr_120X50_2013
Byggnadsingenjörerna (Besiktning och Kvalitetsansvariga) Svenska Byggingenjörers Riksförbund.
tib_60x60_2013
Tak- och Tätskiktsentreprenörerna, view TIB är en branschorganisation för leverantörer, beställare och tillverkare.
bkr_60x60_2013
BKR – certifiering för tätskikt i våtrum – utfärdas av Byggkeramikrådet, säkerställer kunskap om gällande branschregler för tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen.
per_60X58_2013
PER – auktoriseringen via Byggkeramikrådet innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. De har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader.
gvk_58x60_2013
GVK – behörighet för Säkra våtrum – utfärdas av Golvbranschens våtrumskontroll, säkerställer kunskap om gällande branschregler för tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen.
golvbranschen_60x60_2013
Golvbranschen, GBR, är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och inte minst leverantörer.
entreprenorforetagen_120X45_2013
Entreprenörsföretagen (gamla Plåtslageriernas Riksförbund) är en branschorganisation och arbetsgivarförbund för 900 företag verksamma inom ventilation och plåtslagerier.
eio_45x60_2013
Certifierad elektriker – utfärdas av ELY i samarbete med branschorganisationen EIO, säkerställer utbildning och kunskap om branschregler. EIO kontrollerar elbehörighet för samtliga anslutna medlemsföretag.
elsakerhetsverket_60x60_2013
Behörig elinstallatör är ett bevis som utfärdas av elsäkerhetsverket. För att få detta bevis krävs både utbildning och praktik. En behörig elinstallatör är behörig att utföra elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar.
malarmastarna_120x45_2013
Målaremästarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för de professionella måleriföretagen i Sverige. Alla medlemsföretag står bakom Nöjd-Kund-Garanti, det innebär att köpare har en extra garanti i två år på utfört arbete.
maleriforetagarna_90X60_2013
Måleriföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för små och medelstora måleriföretag.
Sakervatten_120x45_2013
Säker vatteninstallation – Säker Vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt att kontrollera och auktorisera rörföretag.
vvsforetagen_60x60_2013
VVS Företagen är en branschorganisation för de företag som har verksamhet inom VVS branschen. VVS är också en arbetsgivarorganisation för företag inom ventilation, teknisk isolering, kyla och industriörer.
hetaarbeten_120X42_2013
Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som utbildar och certifierar företag som arbetar med Heta Arbeten (arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, t.ex. svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol eller sliprondell) enligt sina normer.
energigas_60x60_2013
Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.
funkis_120X60_2013
Funkis är ideell organisation för företag verksamma inom OVK, dvs. Obligatorisk Ventilations Kontroll. FunkiS har ca 1200 medlemmar inom OVK branschen.
MTKauktoriserad_115x60_2013
Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 550 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige, de utfärdar bland annat MTK-auktorisation, vilket innebär att ett MTK-auktoriserat företag vet vilket glas som ska användas på rätt sätt och på rätt plats.
spef_75x60_2013
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är en branschorganisation för bygge med murning och putsning i Sverige. SPEF arbetar med att vidareutveckla branschen samt verka för ett kvalitativt anseende.
staf_120x45_2013
Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, STAF, är en organisation för företag inom trädgårdsanläggning.

svenskfastighetsformedlingrenbyggbranscheiogolvgvkmonier
malaremastarnaeurofloristbogrontfastighetsbyran