Du behöver inte bygglov för friggebod

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15, there 0 kvm. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3, there 0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

Medgivande från grannar. Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun.

Användningsområde. Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst? Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. Den får inte dominera över huvudbyggnaden. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

svenskfastighetsformedlingrenbyggbranscheiogolvgvkmonier
malaremastarnaeurofloristbogrontfastighetsbyran